Zoek

Vandaag voor 16:00 besteld Morgen in huis*

100% kwaliteitsgarantie niet goed, geld terug!

Eenvoudig bestellen GRATIS verzending*
Elektrisch rijden en het Klimaatakkoord

Elektrisch rijden en het Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord - de overeenkomst tussen vele Nederlandse bedrijven en organisaties – dat een onderdeel is van het Nederlandse klimaatbeleid, wordt als voornaamste doel de CO2-uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990 verminderd te hebben, genoemd. Deze vermindering van uitstoot is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5º C. Om ervoor te zorgen dat alle te nemen maatregelen hiervoor voor iedereen – dus zowel voor burgers als bedrijven – haalbaar en betaalbaar zijn, worden diverse maatregelen stap voor stap ingevoerd.

Het Klimaatakkoord dat er nu ligt, dateert van 2019. In het akkoord staan alle maatregelen die stuk voor stuk bijdragen aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen zijn gassen die zich in de dampkring (atmosfeer) van de aarde bevinden en die het vermogen hebben warmte te absorberen en zo de temperatuur op aarde in evenwicht te houden. CO2 is zo’n broeikasgas, net als waterdamp, methaan, distikstofmonoxide (lachgas) en ozon. Zonder de aanwezigheid van deze broeikasgassen zou het op aarde gemiddeld zo’n 33ºC. kouder zijn dan nu het geval is. -18ºC. om precies te zijn tegen +15ºC. nu. De bronnen van broeikasgassen zijn zowel van natuurlijke aard, als door de mens veroorzaakt. Als de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer toeneemt, wordt er meer warmte vastgehouden en wordt het warmer op aarde. Hierdoor smelten poolkappen en stijgt de zeespiegel, wordt het warmer en er valt meer hevige regen.

Het Klimaatakkoord in Nederland is een voortvloeisel van het Parijsakkoord dat in 2015 door 196 landen is ondertekend en waarin gesteld is dat de opwarming van de aarde onder de 2ºC. moet blijven. Uit onderzoek is gebleken dat CO2 het broeikasgas is dat het meest door de mens wordt uitgestoten, waardoor het logisch is dat hier ook op ingezet wordt als reductiemiddel om verdere opwarming te voorkomen. Die enorme CO2-uitstoot is trouwens niet van alle tijden. Dit is begonnen met de komst van de industriële revolutie, door de uitstoot van auto’s en vliegtuigen, de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en de landbouw. In 2018 werd er wereldwijd zo’n 37,1 miljard ton uitgestoten.

Wat zijn de maatregelen in het Klimaatakkoord?

De Nederlandse overheid heeft een aantal concrete maatregelen vastgelegd in het al eerder genoemde Klimaatakkoord. Naast een verlaging van de energiebelasting op groene energie en het streven om in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen bedrijven van het aardgas ‘af te hebben’, stimuleert zij het elektrisch rijden met subsidies en het plaatsen van zoveel mogelijk oplaadpunten. De bedoeling is dat in 2050 geen enkele Nederlandse auto (ook niet in de transportsector) nog CO2 of andere schadelijke stoffen uitstoot. Of, zoals in het akkoord omschreven is: In 2050 is er zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen. Geen emissies, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk en gezond.

In het akkoord staat verder dat de personenauto zonder uitstoot al voor 2030 normaal wordt. Vanaf 2030 zijn alle nieuw te kopen personenauto’s dan ook alleen nog maar elektrisch op een batterij of op zonnecellen of rijden ze op waterstof. Wat betreft de infrastructuur ten aanzien van het opladen van elektrische auto’s, zijn er in 2030 dan ook minimaal 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar. Ook moeten alle OV-bussen, en dit aantal wordt geschat op zo’n 5000, elektrisch zijn, net als al het bouwverkeer, bestelbusjes en andere mobiele werktuigen. Om dit te stimuleren, worden vanaf 2025 gefaseerd emissievrije zones in verschillende grotere steden ingevoerd.

Inmiddels zijn er al in diverse steden milieuzones; zones waarin bepaalde vervoermiddelen niet meer mogen rijden. Momenteel zijn er twee verschillende zones: de gele en de groene zone. In de gele zones mogen alleen dieselvoertuigen rijden van categorie 3 en hoger en in de groene alleen van categorie 4 en hoger. (NB hoe hoger het nummer, hoe schoner de auto.) Op het moment van schrijven van dit artikel (februari 2021) zijn er drie steden in Nederland – Amsterdam, Arnhem en Utrecht, waar de milieuzone geldt voor zowel personen-, als bestelauto’s op diesel. Dertien steden (Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht) hebben een milieuzone voor vrachtwagens op diesel en voor snor- en bromfietsen die nog rijden op tweetakt. 

Om als individu bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen in het Klimaatakkoord, is het de overweging waard een volgende auto een elektrische te laten zijn. Voor informatie over elektrisch rijden en het opladen (thuis) van een elektrisch voertuig, neem je contact op met de experts van EVservice. Zij vertellen je graag meer over alle ins- en outs van elektrische mogelijkheden. En wil je meer lezen over de mobiliteitsafspraken in het Klimaatakkoord, klik dan HIER.