Zoek

Maandag voor 16:00 besteld Dinsdag in huis*

100% kwaliteitsgarantie niet goed, geld terug!

Eenvoudig bestellen GRATIS verzending*

Retourneren

EV Service beleid met betrekking tot herroeping en retour

Zonder daarmee op enige wijze afbreuk te doen aan uw wetterlijke rechten hanteert EVService als beleid dat elke aankoop tot 28 dagen na levering kan worden geretourneerd. Wij vragen u om de retour online bij ons aan te melden alvorens u het artikel terugstuurt. Evenals bij gebruikmaking van uw wettelijk recht van herroeping, geldt uiteraard dat de producten ongebruikt, volledig en in hun originele verpakking moeten worden geretourneerd.

Klik hier om een retour aan te vragen of te volgen

Gevolgen van herroeping (wettelijk herroepingsrecht en aanvullend EVService retourbeleid)

Bij correcte herroeping en retourzending conform hetgeen hiervoor en in onze Algemene Voorwaarden is bepaald, dragen wij onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping zorg voor terugbetaling. Terugbetaling zal echter pas plaatsvinden nadat wij de betrokken producten terug hebben ontvangen. Wij betalen de door u betaalde kooppijs terug, en, indien een geleverde bestelling in haar geheel wordt teruggezonden, de verzendkosten op basis van de kosten van de door ons aangeboden goedkoopste wijze van levering. Ingeval slechts een deel van een bestelling wordt teruggezonden, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Bijkomende kosten tengevolge van een door u gekozen duurdere verzendmethode dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden nimmer terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze als waarop u de betaling heeft gedaan. Met uw toestemming kan ook een andere betaalmethode gebruikt worden voor de terugbetaling. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Aanvullende voorwaarden retourneren laadstation

Een laadstation kan geretourneerd worden mits het niet geïnstalleerd is en alle toebehoren compleet en ongebruikt in de doos zitten. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is zijn wij bij consumenten genoodzaakt de waardevermindering in rekening te brengen. Een reeds geïnstalleerd laadstation kan niet geretourneerd worden.

Deze voorwaarden voor retourneren doen geen afbreuk aan uw recht op garantie. Heeft u problemen met het door u aangeschafte product? Neem dan contact met ons op zodat wij het probleem voor u kunnen oplossen.

Uw wettelijke rechten met betrekking tot retourneren

Indien u besteld heeft in de hoedanigheid van consument hebt u het (wettelijk) recht om binnen een termijn van 14 (kalender)dagen vanaf de datum van levering uw aankoop geheel of gedeeltelijk zonder opgave van redenen te ontbinden (‘herroepen’). Bij een zakelijke bestelling heeft u geen wettelijk recht om uw aankoop te herroepen.

Indien u gebruik wilt maken van dit wettelijk recht op herroeping, dient u ons:

daarvan in kennis te stellen (bijvoorbeeld per email of brief) binnen de genoemde termijn van 14 dagen. U kunt daartoe gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u hier kunt dowloaden, of een andere duidelijke verklaring afgeven waarin u verklaart de aankoop te herroepen.

Voor tijdige uitoefening van uw recht van herroeping is het voldoende indien u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsroepingsrecht verzendt voordat de 14 dagen termijn is verstreken.

De betrokkken producten dienen onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na herroeping te worden geretourneeerd.

De kosten, en het risico, voor het retourzenden van uw zending zijn voor uw eigen rekening.

In de periode dat u een aankoop kunt herroepen en retourneren, dient u zorgvuldig (op eenzelfde wijze als u in een winkel zou doen) om te gaan met de producten en de verpakking, tenzij u besluit de aankoop definitief te accepteren en geen gebruik te maken van uw recht van herroeping. Alle producten die teruggestuurd worden dienen ongebruikt, volledig en van hun originele verpakking voorzien te zijn, bij gebreke waarvan u aansprakelijk bent voor de waardevermindering en wij het recht hebben deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen dan wel de retourzending in haar geheel te weigeren en het aankoopbedrag niet te restitueren.